Painting Europe

Duomo from Via dello Studio, Florence

2295 3104 ELIZABETH O'KANE

Duomo from apartment window, Florence

2106 3104 ELIZABETH O'KANE
Painting "Duomo window II, Florence"

Duomo window II, Florence

1000 1374 ELIZABETH O'KANE

Duomo window I, Florence

4000 3000 ELIZABETH O'KANE

Duomo from Biblioteca delle Oblate, Florence

1151 800 ELIZABETH O'KANE

Torre d’Arnolfo, Palazzo Vecchio, Florence

2266 3077 ELIZABETH O'KANE

Bargello Tower, Florence

3000 4000 ELIZABETH O'KANE

Carrara Marble Quarries II

2817 2027 ELIZABETH O'KANE

Stanage Edge, Derbyshire

3761 2694 ELIZABETH O'KANE

28 King Street London

1620 2424 ELIZABETH O'KANE

Oberammergau

3156 1845 ELIZABETH O'KANE
Painting "Paris Rooftops"

Paris Rooftops

709 925 ELIZABETH O'KANE

Place des Vosges

592 755 ELIZABETH O'KANE

Place Sainte-Opportune

593 405 ELIZABETH O'KANE

Amsterdam

600 481 ELIZABETH O'KANE

Street Scene, Amsterdam

2816 1763 ELIZABETH O'KANE

Canal Scene, Amsterdam

1823 2956 ELIZABETH O'KANE
    HeartyTools